Website Banner
เอื้อการย์ทัวร์ยินดีต้อนรับ "บริการปรึกษา" "รับจัดทัวร์นำเที่ยว" "ขายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและนอกประเทศ"


KOREA PLUS + JOY SPRING 
ราคา 18,900 บาท
ออกเดินทางวันที่ 24-28 เมษายน 57 

----------------------------------------------
OHO OSAKA
30 เมษา - 04 พฤษภา 57
01 - 05 พฤษภา 57
ราคา  35,900.-

----------------------------------------------
JAPAN PINK MOSS FESTIVEL 
03 - 07 พฤษภา 57
ราคา  49,900.-

----------------------------------------------
BEAUTIFUL IN KOREA
30 เมษา - 04 พฤษภา 57
ราคา  22,900.-
02 - 06 พฤษภา 57
ราคา  19,900.-

----------------------------------------------
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น มาเก๊า จูไห่
01 - 04 พฤษภา 57
03 - 06 พฤษภา 57
ราคา  22,900.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KOREA SUPER SAVE  ตลอดเดือน เมษายน 2557  ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900.-   ชื่อทัวร์  CHERRY BLOSSOM FESTIVAL
  รหัสทัวร์ KR0403

ไฮไลท์ทัวร์  
สนุกกับการปั่น RAIL BIKE ชมความน่ารักTEDDY BEAR FARM ชมอุทยานแห่งชาติ
ซอรัคซาน 
นมัสการพระวัดชินฮันซา เพลินกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เที่ยวแหล่ง
ประวัติศาสตร์ป้อม
ฮวาซอง/
พระราชวังแฮกุง ตื่นตาตื่นใจ พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ / ICE
GALLERY 
คล้องกุญแจ 
ชมวิวกรุงโซลที่ N Tower ชมโชว์ FANTA STICK SHOW 
/
DRWING HERO SHOW 
ชมซากุระบาน 
(ขึ้นอยู่กับ
สภาวะอากาศในขณะนั้น) 
ชอปปิ้งจุใจ เมียงดง / ทงแดมุน / 
เครื่องสำอางค์ ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  สายการบิน BUSINESS AIR
  ระยะเวลา  5 วัน 3 คืน
  กำหนดการ              20 - 24 เมษา 57
21 - 25 เมษา 57
22 - 26 เมษา 57
23 - 27 เมษา 57
24 - 28 เมษา 57 
25 -29 เมษา 57 
26 - 30 เมษา 57  
27 -31 เมษา 57 
28 เมษา - 1 พฤษภา 57
29 เมษา - 2 พฤษภา 57

  ราคาเริ่มต้น 22,900.-
    DOWNLOAD PROGRAM

  ชื่อทัวร์  BEAUTIFUL SPRING IN KOREA 
  รหัสทัวร์  KR0501 
ไฮไลท์ทัวร์   ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ เรียนการทำกิมจิ ใส่ชุดประจำชาติ
สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุก EVERLAND ชอปปิ้งแบรนเนม ที่ยอจู เอ้าท์เลท 
ชมวิวกรุงโซลทาวเวอร์ 360 องศา  TRICK EYE MUSEUM/ICE MUSEUM 
ชอปปิ้งตลาดดังเมียงดงทงแดมุน สนุกสนานกับ ONE MOUNT SNOW PARK                   
  สายการบิน BUSINESS AIR 
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน 
  กำหนดการ  ตลอดเดือน พฤษภาคม 2557 
  ราคาเริ่มต้น  17,900.-                                                                                        
    DOWNLOAD PROGRAM

  ชื่อทัวร์ JEJU PARADISE SPRING 
  รหัสทัวร์ KR0504
ไฮไลท์ทัวร์ Teddy Bear Museum พิพิธภัณฑ์ชา O'sulloc จูซังจอลลี วัดยักชอนซา หินรูปมังกร ยอดเขาซองซานอิลซุงโบล ซอพจิโกจิ หมู่บ้านวัฒนธรมมซองฮับ ทุ่งดอกเรป ศูนย์สมุนไพร ร้านเครื่องสำองค์ Midam ศูนย์โสม ดาวทาวน์เมืองเชจู ร้านน้ำมันสน Shilla Duty Free Supermarket
  สายการบิน อีสตาร์เจ็ท 
  ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
  กำหนดการ เมษา - พฤษภา 57
  ราคาเริ่มต้น 14,900.-
    DOWNLOAD PROGRAM
  ชื่อทัวร์  ASIANA PLUS + JOY SUMMER
  รหัสทัวร์ KR0505 
ไฮไลท์ทัวร์ ชอปปิ้งพาจู เอ้าท์เลท หมู่บ้านฝรั่งเศส ชมหอสังเกตุการณ์โอดูซาน สนุกสนานสกีโดม ไหว้พระวัดวาวูจองซา สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ป้อมฮวาซอง / พระราชวังแฮกุง ตื่นตาตื่นใจพิพิธภัณฑ์ 3 มิติ ชมวิว คล้องกุญแจ ที่ โซล ทาวเวอร์ เกาะนามิ ชอปปิ้งเมียงดง / ดงแดมุน  
  สายการบิน เอเชียน่า แอร์ไลน์
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  กำหนดการ ตลอดเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2557
  ราคาเริ่มต้น 19,900.-
    DOWNLOAD PROGRAM


  ชื่อทัวร์  TW KOREA SPRING
  รหัสทัวร์ KR0506
ไฮไลท์ทัวร์ สัมผัสความงามท่ามกลางใบไม้และมวลดอกไม้ ชมหนัง 5 มิติ ณ Compact Smart City หมู่บ้านฝั่งเศส เกาะนามิ วัดวาวูจองซา ป้อมฮวาซอง ชิมผลไม้สดๆจากไร่ สนุกสุดเหวี่ยง ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชอปิ้งเมียงดง ดงแดมุน
  สายการบิน  ที เวย์ แอร์
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  กำหนดการ 07 - 11 พฤษภา 57
21 - 25 พฤษภา 57
28 พฤษภา - 01 มิถุนา 57 
  ราคาเริ่มต้น 18,999.-
    DOWNLOAD PROGRAM


  ชื่อทัวร์  เกาหลี ซอรัคซาน โซล 
  รหัสทัวร์ KR0507

ไฮไลท์ทัวร์ อุทยานซอรัคซาน วัดชินอึนซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เกาะนามิ หมู่บ้านฝรั่งเศส บลูเฮ้าท์ พระราชวังคยองบก ดิวตี้ฟรี คลองชองเกชอน โซลทาวเวอร์ Trick eye musuem + ice musuem Fanta stick show ชอปปิ้งเมียงดง ดงแดมุน
  สายการบิน Bussiness air / T'way air / Jeju air 
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  กำหนดการ ตลอดเดือน พฤษภาคม 2557
  ราคาเริ่มต้น 20,900.-
    DOWNLOAD PROGRAM  ชื่อทัวร์  EXCLUSIVE SUMMER IN KOREA 
  รหัสทัวร์ KR0601

 
ไฮไลท์ทัวร์ ตามรอยซีรีย์ Winter love Song เกาะนามิ เรียนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี สนุกสุดเหวี่ยง ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชอปปิ้งแบรนด์ดังที่ ยอจู เอ้าท์เลท ชมวิวกรุงโซล 360 องศาที่ โซล ทาวเวอร์ เที่ยว Trickeye Museum + Ice Museum ชอปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ที่เมียงดง - ดงแดมุน 
  สายการบิน BUSINESS AIR 
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน 
  กำหนดการ ตลอดเดือน มิถุนายน 2557 
  ราคาเริ่มต้น 16,900.- 
    DOWNLOAD PROGRAM

  ชื่อทัวร์ OHO OSAKA - TOKYO 
  รหัสทัวร์ JP0501
ไฮไลท์ทัวร์    เยือนญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัย ชมมรดกโลกวัดน้ำใส ชอปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ
ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ชมวัดทองคินคะคุจิ วัดอิคคิวซัง 
สู่หุบเขานรก แวะชิมไข่ดําที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้ง เลือกซ้ื้อสินคาแบรนด์ดังทั่วโลกที่
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ชมความงามของฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่า
สวยที่สุดในโลก กราบนมัสการ ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ    

  สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ 
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  กำหนดการ 30 เมษา - 4 พฤษภา 57  
01 – 05 พฤษภา 57 
02 – 06 พฤษภา 57 
10 – 14 พฤษภา 57  
21 – 25 พฤษภา 57 
23 – 27 พฤษภา 57 
30 พฤษภา – 03 มิถุนา 57  
03 – 07 มิถุนา 57 
06 – 10 มิถุนา 57 
17 – 21 มิถุนา 57 
20 – 24 มิถุนา 57 
  ราคาเริ่มต้น 35,900.-                                                                                                    
    DOWNLOAD PROGRAM

  ชื่อทัวร์ TOKYO DREAM DESTINATION
  รหัสทัวร์ JP0502 
ไฮไลท์ทัวร์                                                   เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมตื่นตากับทุ่งดอก ชิบะซากุระ หรือพิงค์มอสที่งดงามดุจพรหมผืนยักษ์ ชมความงามของฟูจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุด วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชิมไข่ดําที่โอวาคุดานิ ชอปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชอปปิ้งที่ย่านดัง ใจกลางโตเกียว ที่ชินจูกุ นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ทองคํา ณ วัดอาซากุสะ                                                                                   
  สายการบิน เดลต้า แอร์ไลน์ 
  ระยะเวลา  5 วัน 4 คืน
  กำหนดการ 01 – 05 พฤษภา 57 
02 – 06 พฤษภา 57 
07 – 11 พฤษภา 57 
13 – 17 พฤษภา 57 
21 – 25 พฤษภา 57  
28 พฤษภา – 1 มิถุนา 57 
  ราคาเริ่มต้น 39,900.- 
    DOWNLOAD PROGRAM

  ชื่อทัวร์  TOKYO SUPER SAVE  
  รหัสทัวร์ JP0503 
ไฮไลท์ทัวร์     เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอสที่งดงามดั่ง 
พรหมผืนยักษ์ ชมความงามของฟูเขาไฟฟูจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุด
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชอปปิ้งแบรนด์ดังทั่วโลกที่โกเท็มบะ เอ้าท์เลท ชอปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียว ที่ชินจุกุ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
                                                                        
  สายการบิน เจ็ทเอเชีย
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  กำหนดการ 28 เมษา - 02 พฤษภา 57
01 - 05 พฤษภา 57
03 - 07 พฤษภา 57
05 - 09 พฤษภา 57
08 - 12 พฤษภา 57
10 - 14 พฤษภา 57
12 - 16 พฤษภา 57
15 - 19 พฤษภา 57
17 - 21 พฤษภา 57
19 - 23 พฤษภา 57
22 - 26 พฤษภา 57
24 - 28 พฤษภา 57
26 - 30 พฤษภา 57
29 พฤษภา - 02 มิถุนา 57
  ราคาเริ่มต้น 32,900.-                                                                                                 
    DOWNLOAD PROGRAM
                                                                                                                
  ชื่อทัวร์ OSAKA - KYOTO - NAGOYA - TOKYO 
  รหัสทัวร์ JP0504 

ไฮไลท์ทัวร์ เยือนญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัย เที่ยววัดคิโยมิซึ ชมมรดกโลกอายุกว่า 1,500 ปี ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ + โอชิโนะอัคไค 1 ใน 100 อันดับแหล่งธรรมชาติที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเข้าไฟที่สวยที่สุดในโลก ชอปปิ้งจุใจที่โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท ย่านชินจุกกุ
  สายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  กำหนดการ ตลอดเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 57
  ราคาเริ่มต้น 35,900.-
    DOWNLOAD PROGRAM

  ชื่อทัวร์  ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่                                                       
  รหัสทัวร์ HK0401 
ไฮไลท์ทัวร์             เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคเตอเรีย พีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด รีพัสเบย์ หมุนกังหันแก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัด แชกงหมิว ชอปปิ้งย่านดัง อาทิ ถนนนาธาน เซนาโด้สแควร์ หลอวู่ซิตี้ ตลาดกงเป่ย
  สายการบิน เอมิเรตส์ แอรืไลน์ 
  ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน 
  กำหนดการ 20-23 เมษา 57 
23-26 เมษา 57  
25-28 เมษา 57 
27-30 เมษา 57  
  ราคาเริ่มต้น 15,900.- 
    DOWNLOAD PROGRAM

  ชื่อทัวร์  HONG KONG CITY TOURS 
  รหัสทัวร์ HK0501
ไฮไลท์ทัวร์                      นั่งรถรางพีคเทรม สู่วิคตอเรียพีค หาดรีพัสเบย์ โรงานจิวเวลรี่ วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โปวลิน จุใจชอปปิ้งย่านดัง : ถนนนาธาน ซิตี้เกต เอ้าท์เลท                                                                          
  สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ 
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 
  กำหนดการ 03 - 05 พฤษภา 57
  ราคาเริ่มต้น 21,900.- 
    DOWNLOAD PROGRAM

  ชื่อทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า ลันตา
  รหัสทัวร์ HK0503

ไฮไลท์ทัวร์          เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต ชมวิวเกาะฮ่องกง บนยอดเขาวิคตอเรียพีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด รีพัสเบย์ หมุนกังหันแก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ชอปปิ้งย่านดัง อาทิ ถนนนาธาน เซนาโด้สแควร์ 
  สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ 
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  กำหนดการ 23 - 26 เมษา 57
24 - 27 เมษา 57
25 - 28 เมษา 57
26 - 29 เมษา 57
27 - 30 เมษา 57
01 - 04 พฤษภา 57
02 - 05 พฤษภา 57
03 - 06 พฤษภา 57
08 - 11  พฤษภา 57
10 - 13 พฤษภา 57
15 - 19 พฤษภา 57
22 - 28 พฤษภา 57
  ราคาเริ่มต้น 20,900.- 
    DOWNLOAD PROGGRAM

  ชื่อทัวร์  SINGAPORE SAVE SAVE 
  รหัสทัวร์ SG0501
ไฮไลท์ทัวร์ ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Singapore Flyer ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชอปปิ้งออร์ชาด ชมโรงแรมคาสิโนหรู Marina Bay Sand ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก Universal Studio เลือกชม Sea Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวเต็มอิ่ม ชอปปิ้งจุใจ
  สายการบิน  Air Asia / Jet Star 
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  กำหนดการ 02 - 04 พฤษภา 57
09 - 11 พฤษภา 57
20 - 22 มิถุนา 57
11 - 13 กรกฎา 57
08 - 10 สิงหา 57
17 - 19 ตุลา 57
23 - 25 ตุลา 57
24 - 26 ตุลา 57
31 ตุลา - 02 พฤศจิกา
05 - 07 พฤศจิกา
26 - 28 พฤศจิกา 57
  ราคาเริ่มต้น 16,999.- 
    DOWNLOAD PROGRAM


จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 1306
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 3817
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1883
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 34833
Current Pageid = 1